Cắn bút, múa bút - những điều cần biết khi viết essay vào đại học Mỹ (phần 0 - chương 2 - tiếp)

CHƯƠNG HAI (TIẾP): KHÁN GIẢ BÂT ĐẮC DĨ

Đến khi hồ sơ của bạn tới tay Ban Sếp Sòng Tuyển Sinh Đại Học, quyết định cuối cùng sẽ được thông qua. Thường có: người đọc (và sẽ trình bày cho bạn), Bố Già, và một hoặc hai adcoms (tất cả mọi người khác đang bận rộn đọc hồ sơ.) Rất hiếm khi Ban Tuyển Sinh lật ngược gợi ý của người trình bày, và những cuộc đảo lộn như vậy thường liên quan đến con cháu của Cành Vàng Lá Ngọc.

CẢNH 2: GẶP MẶT BỐ GIÀ

    Một căn phòng họp đàng hoàng trong admission office, với cửa sổ gỗ mun, lò sưởi lát đá cẩm thạch và kệ sách gỗ sồi. Trên tường là một bức ảnh của University FirstChoice từ thời chủ nghĩa thực dân. Giữa phòng, Henry Haggard, người trình bày, khom mình trên một chiếc ghế quay bọc da trước một chiếc bàn hình ôvan bóng lộn. Bên trái anh là Bố Già, bên phải là Sarah Bleary - ủy ban thường trực. Cạnh Henry là một khay chồng chất hồ sơ. Dưới sàn nhà bên chân Bố Già là ba khay đầy ụ khác: Admit (Ghi Bàn), Reject (Thẻ Đỏ) và Waitlist (Dự Bị). Trước mặt ba người là một tập giấy có đầy đủ tên tuổi học sinh, điểm SAT, xếp lớp và các số khác, gồm cả đánh giá từ 1 đến 5 của Ông Địa. Đối diện là một bảng dính đầy ảnh học sinh gửi kèm theo hồ sơ.

Godfather: What have you got?

    Henry: 12 Admits, 97 Rejects, 3 Waitlist. And one great pic for the board.

    Godfather: You are tough.

    Henry: We are talking the Bronx, here.

    Godfather: Alright. Start.

    Henry: (hands Godfather the file, he flips through it) Brox Polytech first. Black girl with good numbers, no dad, oldest of four, all brothers, mom is a nurse, easy A. (As he will do for every folder, Godfather marks it with a special pen and throws it in the right tray. Henry hands him another folder.) Another easy one, astro numbers but not a nerd, works part-time with the homeless, teachers ecstatic, 2 sports - nothing special, but still - and a great essay about his best friend...

    Godfather: Ok.

    Henry: Next one not so easy, but a good one, I think. Some sparks here. Grades are solid in decent program, but check out the essay. "I do some of my best thinking in the bathroom," it starts (Link to essay)

    Godfather: (glancing at it) C'mon.

    Henry: Yup. But he plays it out really well - funny, thoughtful, really sharp. You don't see many like this. He's the kid you want in your class.

    Godfather: If he doesn't spend all his life in the bathroom. (He writes A on the folder). Who's next?

    Henry: Next one I want you to see before we hang him out to dry.

    Godfather: Waitlist? Those stats are awfully good compared to the Bathroom Buddha.

    Henry: Pre-med and as flat as a pancake personally. Unbelievably dumb essay, school just repeats the obvious about math-science ability, and teachers don't really know him.

    Sarah: Is this the kid I read?

    Henry: Yup.

    Sarah: The essay is all about how working with virus made him a better person. He's deadly.

    Henry: His dad is some kind of research doctor, that's how he got the lab job.

    Godfather: Why not an R? What's keeping him in? You're saying he doesn't offer us a thing.

    Henry: I'd be for an R but the school would go nuts.

    Godfather: (Looking at the pile of files) That's it at old Bronx Polytech? 19 rejections?

    Henry: That's right.

    Godfather: (writing WL on the first and R on the rest of the folders) I don't want to hear from them on this.

    Henry: I'll take care of it. They have a pretty good idea why - it's a pretty weak class.

    Godfather: Next.

    Henry: Ok, move on to Sacred Hearts Catholic High School...

Bạn đã cảm thấy chênh vênh chưa? Có điều, khung cảnh trên là sự thật. Bố Già không có thời gian để đọc essay của bạn, ông ta có thể đọc vài dòng đầu bài và kết luận, phần còn lại bị lướt qua. Những Người Khốn Khổ đọc bài và tóm tắt cho Bố Già - họ là kẻ bạn cần thuyết phục.

 

Nguồn VietAbroader