Giới thiệu về ngành Nhân học - Anthropology

Bạn đã từng bao giờ thắc mắc “Con người là gì?”, “Con người sinh ra từ đâu?”, “Tại sao cùng là con người mà sao có màu da khác nhau, nói tiếng nhau?”. Cho đến ngày này vẫn chưa có câu trả lời tuyệt đối cho những câu hỏi này. Các nhà Nhân học trên toàn thế giới vẫn tiếp tục miệt mài tìm hiểu về sự tồn tại của con người.

giaoducmy

 

 Nhân học là ngành khoa học nghiên cứu về con người

 

Tại Mỹ, ngành Nhân học hiện đại chính thức bắt đầu vào đầu thế kỷ 19. Tuy nhiên trước đó trong quá trình tìm hiểu những vùng đất mới ở châu Á, Mỹ, Phi của các nước đế quốc phương Tây, nhu cầu tìm hiểu về những người dân bản xứ đã trở nên thiết yếu. Chính vì vậy, Nhân học văn hóa chiếm vai trò quan trọng trong những thời kỳ đầu của Nhân học hiện đại. Cho đến ngày nay, Nhân học vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và là một ngành khoa học xã hội lớn nhất ở Bắc Mỹ, Tây Âu.

 

Phạm vi nghiên cứu của ngành nhân học rất rộng rãi bao gồm cả lịch sử tiến hóa, triết lý, văn hóa của con người. Khác với ngành xã hội học, Nhân học đi sâu vào nghiên cứu vào tính chất đặc điểm của từng nhóm người xuyết suốt quá trình hình thành và phát triển. Vì vậy những yếu tố lịch sử, tôn giáo và ngôn ngữ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu.

 

Các phân ngành chính của Nhân học

Ngành nhân học chia làm 4 phân ngành chính

- Physical Anthropology (Nhân học hình thể): là phân nhánh lâu đời nhất của nhân học, tập trung nghiên cứu về quá trình tiến hóa và đặc điểm thể chất của loài người.

- Archeology (Khảo cổ học): nghiên cứu về những di vật được để lại qua đó khám phá các nền văn hóa cổ xưa

- Linguistic (Ngôn ngữ học): nghiên cứu ngôn ngữ được từng cộng đồng người sử dụng. Ngôn ngữ và văn hóa vốn cũng gắn liền với nhau.

- Cultural Anthropology (Nhân học văn hóa): khác với các nước châu Âu sử dụng thuật ngữ Social Anthropology (Nhân học xã hội), Mỹ sử dụng thuật ngữ nhân học văn hóa để nhấn mạnh về nghiên cứu văn hóa. Vì khái niệm văn hóa rất rộng lớn nên ngành Nhân học văn hóa cũng chia thành nhiều phân ngành nhỏ như Nhân học tôn giáo, Nhân học chính trị, Nhân học triết lý.

 

Trong xã hội hiện đại, Nhân học còn phát triển thêm phân ngàn Nhân học ứng dụng (Applied Anthropology). Phân ngành này đang trợ giúp đắc lực cho các lĩnh vực khoa học khác và cho các tập đoàn doanh nghiệp. Nhân học ứng dụng đưa những lý thuyết Nhân học vào giải thích, phân tích những xu hướng, hành động của từng cộng đồng người.

 

Chuyên ngành nhân học

Mục tiêu đào tạo của ngành Nhân học là tranh bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử văn hóa xã hội, cộng với những kỹ năng nghiên cứu để sinh viên có thể độc lập hoàn thành những nghiên cứu chuyên sâu. Sinh viên ngành nhân học còn thường xuyên được tham dự những buổi đi thực tế dài ngày để thu thập dữ liệu cũng như nâng cao nhân thức về cộng đồng nghiên cứu.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nhân học có thể tham gia làm việc ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tham gia giảng dạy ở các trường đại học hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn ở mức tiến sĩ.