Tổng quan về du học Mỹ

Dưới đây là một số bài thông tin giới thiệu sơ lược về nền giáo dục Mỹ. Hãy nghiên cứu những thông tin cơ bản này trước khi bạn tìm hiểu chuyên sâu hơn về từng phần của quy trình tuyển sinh.

I. Tổng quan du học trung học Mỹ

1. Hệ thống trung học

Trung học tư thục

Chương trình IB (International Baccalaureate)

Chương trình trao đổi giao lưu văn hóa (Exchange Program)

Học bổng UWC (United World Colleges)

Học bổng ASSIST

 

2. Hỗ trợ tài chính trung học Mỹ

Hỗ trợ dựa trên khả năng tài chính (Need-based Financial aid)

Vay và cấp học phí (Tuition Loan Programs)

Học bổng (Merit Scholarship)

 

II. Tổng quan du học Đại học Mỹ

Phân loại các trường Đại học Mỹ

Quá trình nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ

Thông tin về Tài chính

 

III. Tổng quan du học sau Đại học Mỹ