listening

  • Submitted by SMadmin on 27/07/2016 - 20:55

    Phần 1 của bài thi IELTS Nghe bao gồm một đoạn hội thoại giữa hai người trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi nghe, bạn phải điền vào các chỗ trống với những thông tin lấy từ đoạn hội thoại.

    Tags: