Sự kiện du học

  • Submitted by giaoduc on 06/05/2013 - 16:08

    AmsConnect 2013, “Kết nối thê hệ” đã thành công hơn sự mong đợi của ban tổ chức. Để tiếp nối những thành công này và để phát triển tầm ảnh hưởng và sức mạnh của cựu học sinh Ams trong thời gian dài, những thành viên ban đầu của tổ chức dự định phát triển dự án có quy mô lớn hơn với định hướng lâu dài.

  • Submitted by giaoduc on 06/05/2013 - 16:11

    Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 590/TTg ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ. Là một tổ chức phi lợi nhuận, với nhiệm vụ: khám chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, hướng nghiệp và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật.

Pages