Ngành Kinh tế học A → Z

Nhiều bạn nghĩ rằng học Kinh tế là để làm giàu tuy nghiên đó lại là cách hiểu sai về ngành kinh tế. Ngành Kinh tế học (Economics) là bộ môn khoa học xã hội tìm hiểu về những lựa chọn hợp lý của con người (rational choices) được đặt trong bối cảnh khoa học xã hội hiện đại. Những lý thuyết kinh tế sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát hơn về thế giới cũng như giúp bạn có thể đưa ra những lựa chọn sắc đáng hơn. Khác với khối ngành Kinh Doanh (Business), Kinh tế học không chỉ dừng lại ở việc học những hành vi, hoạt động của các tổ chức mà sẽ còn đi sâu vào phân tích kinh tế tài chính để giúp tổ chức đưa ra những lựa chọn hợp lý trong quá trình phát triển.

 

Ngành Kinh tế học:

Tại Mỹ, Adam Smith (1723-1790) được coi là cha đẻ của ngành Kinh tế học hiện đại. Trong cuốn sách kinh điển của ông, Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia, Adam Smith đẵ đặt nền móng cho ngành Kinh tế bằng cách giải thích tại sao có những quốc gia rất giàu những cũng lại có những quốc gia nghèo chậm lại ở phía sau. Bài toán cơ bản nhất của ngành Kinh tế học là làm thế nào để phân bố và sử dụng những tài nguyên khan hiếm theo cách hiệu quả nhất. Để có được lời giải cho bái toán này thì ngành Kinh tế học nhấn mạnh vào việc hiểu rõ bản chất những hành động của những cá nhân trong một quốc gia và toàn bộ quốc gia đó.

 

Nếu ngành Kinh tế học là bộ môn khoa học của những lựa chọn hợp lý thì các nhà Kinh tế học sẽ đòi hỏi có khả năng suy nghĩ logíc. Logíc của kinh tế sẽ không tuyệt đối như trong các môn khoa học tự nhiên, toán học vì điểm nhấn ở đây vẫn là tập trung vào hành động của con người. Nhiều bạn nghĩ rằng Kinh tế học yêu cầu nhiều kỹ năng toán học như Đại số, Thống kê; tuy nhiên Kinh tế học thực sự không đòi hỏi quá nhiều toán. Nhiều nhà kinh tế học không sử dụng toán học trong những nghiên cứu của mình nhưng vẫn có thể tìm ra những khám phá quan trọng. Phân tích kinh tế nhiều khi chỉ là những lẽ thông thường (Common sense).

 

Phân ngành trong kinh tế

Kinh tế học chỉ chia làm 2 phân ngành chính là Kinh tế vi mô và vĩ mô. Đúng như tên gọi của từng ngành, Kinh tế vi mô (nhỏ) đi sâu vào từng đơn vị kinh tế trong xã hội còn Kinh tế vĩ mô (lớn) có cái nhìn khái quát hơn về toàn bộ nền kinh tế quốc gia và toàn cầu. 

 

1. Kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô nghiên cứu về các cá nhân và doanh nghiệp và tương tác cũng từng đơn vị với nền kinh tế. Phạm trù của kinh tế vi mô tưởng chừng nhỏ bé, nhưng kiến thức chuyên sâu của ngành còn dày đặc hơn các ngành vĩ mô. Mục tiêu của ngành vi mô là giải thích về giá và lượng của hàng hóa tồn tại trong từng xã hội. Vì vậy kiến thức vi mô sẽ bao gồm cả nghiên cứu về thuế hay những phân tích tài chính.

Tại Mỹ, học sinh đi theo nhánh Kinh tế vi mô có thể đi theo những nhánh nâng cao sau:

  • Lý thuyết trò chơi (Game Theory)
  • Lý thuyết tổ chức ngành (Industrial Organization)
  • Kinh tế lượng (Econometrics)
  • Kinh tế học hành vi (Behaviorial Economics)

 

2. Kinh tế vĩ mô

Nhắc đến kinh tế vĩ mô, ta thường nghĩ đến những nhà đặt chính sách kinh tế. Đây cũng là một trong tâm quan trọng của ngành vĩ mô vốn phân tích cấu trúc của ngành kinh tế một cách toàn diện. Mục tiêu của ngành là phân tích và đưa ra những dự đoán về GDP, việc làm và thu nhập của nên kinh tế. Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong những yếu tố này, vì vậy kinh tế vĩ mô cũng phải nghiên cứu về các thể chế và tác động của chính phủ lên nền kinh tế.

Các phân ngành nâng cao

  • Kinh tế học công cộng (Public Economics)
  • Kinh tế phát triển (Development Economics)
  • Kinh tế học lao động (Labour Economics)
  • Kinh tế chính trị (Political Economy)

 

Bên cạnh đó, cũng có những ngành kinh tế cho từng ngành nghề riêng cụ thể như là Kinh tế xây dựng, Kinh tế môi trường, Kinh tế nông nghiệp, ... Những phân nhánh cụ thể này sẽ đi sâu và việc ứng dụng những kiến thức kinh tế vào thực tiễn. 

 

Chuyên ngành Kinh tế của các trường đại học Mỹ

Ngành kinh tế rất rộng; những sinh viên học tập ở Mỹ sẽ sớm được hoàn thành những khóa học nền tảng cho ngành kinh tế trong 2 năm đầu. Sau đó mỗi sinh viên sẽ tự đưa ra những lựa chọn của bản thân để tiếp tục đi theo phân nhánh nào của ngành. Bên cạnh những ngành kinh tế truyền thống cũng có những ngành hiện đại liên quan chặt chẽ là Tài chính (Finance), Kế toán (Accounting), Kinh tế đối ngoại (International Economics), Kinh doanh (Business). 

 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học có thể làm việc ở hầu hết tổ chức kinh tế dựa trên nền tảng vững chắc của mình. Tuy nhiên khối ngành kinh tế vốn có nhiều người học và mang tính cạnh tranh cao nên để tìm được việc làm phù hợp, sinh viên nên sớm quyết định phân ngành mình muốn theo học và nghiên cứu.