Kỳ thi chuẩn hóa

  • Submitted by giaoduc on 23/04/2013 - 16:52

    SAT (Scholastic Assessment Test/ Scholastic Aptitude Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường Đai học của Mỹ. Cũng như TOEFL hay IETLS, các học sinh nước ngoài muốn theo học đại học ở Mỹ phải chứng tỏ khả năng học tập của mình thông qua bài thi SAT.

  • Submitted by giaoduc on 23/04/2013 - 16:52

    Hệ thống Trắc nghiệm Anh ngữ Quốc tế (gọi tắt là IELTS) được công nhận rộng rãi như là một phương tiện đáng tin cậy để đánh giá liệu thí sinh đã sẵn sàng để học tập hoặc đào tạo trong môi trường tiếng Anh hay chưa.

Pages