27 trường ĐH Mĩ không yêu cầu điểm SAT/ACT

Dưới đây là một số trường đại học (trong top liberal arts) không yêu cầu học sinh đệ trình điểm thi SAT hay ACT được biên soạn bởi U.S News và World Report.

Middlebury College, Middlebury, Vt.* (#4)

Bowdoin College, Brunswick, Maine (#6)

Hamilton College, Clinton, N.Y.* (#18)

Bates College, Lewiston, Maine (#21)

Mount Holyoke College, South Hadley, Mass. (#26)

College of the Holy Cross, Worcester, Mass.(#32)

Bard College, Annandale on Hudson, N.Y. (#38)

Connecticut College, New London, Conn.* (# 41)

Union College, Schenectady, N.Y.* (# 41)

Dickinson College, Carlisle, Pa. (# 47)

Franklin and Marshall College, Lancaster, Pa. (# 41)

Pitzer College, Claremont, Calif. (# 46)

Lawrence University, Appleton, Wis. (# 67)

Wheaton College, Wheaton, Ill. (# 55)

Wheaton College, Norton, Mass. (# 59)

Hobart and William Smith College, Geneva, N.Y. (# 67)

Ursinus College, Collegeville, Pa. (# 71)

Drew University, Madison, N.J. (# 79)

Muhlenberg College, Allentown, Pa. (# 75)

Gustavus Adolphus College, Saint Peter, Minn. (# 79)

Knox College, Galesburg, Ill. (# 75)

Lewis and Clark College, Portland, Ore. (# 75)

Bennington College, Bennington, Vt. (# 122)

Hampshire College, Amherst, Mass. (# 119)

Juniata College, Huntingdon, Pa. (# 81)

Susquehanna University, Selinsgrove, Pa. (# 114)

Providence College, Providence, R.I. (# 2)

* Không yêu cầu SAT/ACT nếu đã thi SAT I.

(Thứ hạng các trường kèm theo được tổng hợp theo usnews.com/education)