Chương trình học bổng VEF


Niên học 2012, VEF dự định sẽ cấp khoảng 45 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2012. Xin lưu ý, VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến.

vef giaoducmy
1. Các ngành học VEF cấp học bổng

VEF cấp học bổng cho chương trình học lấy bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, cho các ngành khoa học cơ bản (khoa học tự nhiên, vật lý, và môi trường), toán học, y tế(như y tế công cộng, dịch tễ học và miễn dịch học), kỹ thuật và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin). Các ngành học bao gồm các ngành khoa học cơ bản như sinh học, hoá học, và vật lý, cũng như khoa học nông nghiệp và khoa học máy tính. Các ứng viên theo học các ngành về biến đổi khí hậu (khoa học môi trường) hoặc năng lượng hạt nhân sẽ được ưu tiên trong trường hợp có các tiêu chuẩn đồng đều với các ứng viên khác.

2. Điều kiện dự tuyển

Ứng viên Học bổng của VEF có thể nộp hồ sơ theo một trong 2 quy trình, Quy trình A hoặc Quy trình B. Quy trình A dành cho các ứng viên chưa được nhận vào một chương trình sau đại học ở Hoa Kỳ. Quy trình B dành cho các ứng viên đã đựợc chấp nhận vào một chương trình sau đại học ở Hoa Kỳ. Quy trình A và Quy trình B được mô tả dưới đây.

QUY TRÌNH A

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ- Quy trình A

CHỈ chấp nhận hồ sơ trực tuyến (online applications)


Điều kiện dự tuyển Học bổng VEF theo Quy trình A


Để nộp đơn xin học bổng VEF, ứng viên phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu tối thiểu dưới đây:

A. Là công dân mang quốc tịch Việt Nam và không là công dân Việt Nam thường trú tại, hoặc là công dân của một quốc gia khác.

B. Tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân hoặc cao hơn chuyên ngành về khoa học, công nghệ trong những ngành học VEF cấp học bổng (Xem Mục 1“Các ngành học VEF cấp học bổng” nêu trên) hoặc sinh viên đại học năm 3, năm 4, hoặc các năm cuối sẽ tốt nghiệp đại học trước tháng 7/2012.

C. CẬP NHẬT!!! Điểm trung bình chung (GPA): Điểm trung bình chung từ trường đại học phải đạt tối thiểu là 7/10. Ứng viên CHỈ có bằng đại học phải có GPA đạt ít nhất 7/10. Ứng viên có GPA bậc đại học từ 6,5/10 đến 7/10 CHỈ đủ điều kiện nộp đơn xin Học bổng trong trường hợp có bằng thạc sỹ với GPA đạt tối thiểu 7/10 trong cùng ngành học với chuyên ngành nộp đơn xin Học bổng. Các thang điểm khác phải quy đổi tương ứng sang thang điểm 10 theo hướng dẫn của VEF. Bảng quy đổi điểm có thể truy cập tại trang web của VEF (http://www.vef.gov/download/conversion_table.htm).

D. Khả năng tiếng Anh thành thạo. Ứng viên phải chứng minh khả năng tiếng Anh thành thạo. Các ứng viên có thể chứng minh khả năng tiếng Anh của mình thông qua một số bằng chứng sau đây:

1. TOEFL. Chứng chỉ TOEFL có giá trị chưa quá một năm tính đến ngày mở mẫu hồ sơ trực tuyến, nghĩa là thời điểm chứng chỉ bắt đầu có hiệu lực không được trước ngày 10 tháng 2 năm 2010 (chấp nhận chứng chỉ TOEFL Quốc tế hoặc Nội bộ) tối thiểu 500 điểm cho Thi TOEFL trên giấy (Paper–based Test - PBT) [tương ứng với 173 điểm thi TOEFL trên máy tính (Computer–based Test - CBT) và 61 điểm thi TOEFL trực tuyến (Internet–based Test - iBT)].

Ứng viên được khuyến khích thi TOEFL Quốc tế thay vì TOEFL Nội bộ để có sẵn điểm TOEFL đạt tiêu chuẩn khi nộp đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ vì trường đại học Hoa Kỳ không chấp nhận điểm TOEFL Nội bộ. Hơn nữa, hầu hết các chương trình đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ đòi hỏi các ứng viên phải có điểm TOEFL Quốc tế từ 550 trở lên. Do đó, các ứng viên cũng được khuyến khích thi lại TOEFL ngay cả khi đã vượt qua vòng phỏng vấn của VEF để tăng thêm cơ hội được các trường đại học Hoa Kỳ chấp nhận đặc biệt là các trường đại học có tính cạnh tranh cao.

2. IELTS: Chứng chỉ IELTS tối thiểu là 6.5 điểm cũng được chấp nhận thay cho chứng chỉ TOEFL nếu giá trị của nó chưa quá một năm tính đến ngày mở mẫu hồ sơ trực tuyến, nghĩa là thời điểm chứng chỉ bắt đầu có hiệu lực không được trước ngày 10 tháng 2 năm 2010.

3. Bằng cấp tại một quốc gia nói tiếng Anh. Nếu ứng viên đang học hoặc mới có bằng đại học hoặc cao học (không quá hai năm tính từ ngày xin học bổng VEF) từ một trường đại học dạy bằng tiếng Anh tại một nước nói tiếng Anh như Úc, Canađa, Tân Tây Lan, Vương Quốc Anh (Anh, Ai Len, Xcốtlen hay xứ Wales) hoặc Hoa Kỳ, hay có đủ bằng cấp chứng minh ứng viên đã tốt nghiệp từ một trường đại học thuộc các quốc gia kể trên thì cũng được coi là đáp ứng yêu cầu của VEF về khả năng tiếng Anh. Tuy nhiên, các ứng viên nên biết rằng các trường đại học Hoa Kỳ vẫn có thể vẫn yêu cầu chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS quốc tế chính thức khi các ứng viên nộp đơn vào các chương trình sau đại học.

E. GRE (Graduate Record Examination)

Để được phỏng vấn, ứng viên vòng cuối của VEF phải đạt số điểm tối thiểu cho phần thi kết hợp (toán và từ vựng) của kỳ thi GRE General từ 1000 điểm trở lên (bất kể là thi trên giấy hay trên máy tính) với hiệu lực không quá 5 năm, nghĩa là thời điểm chứng chỉ bắt đầu có hiệu lực không được trước ngày 1/8/2007. VEF chỉ chấp nhận bảng thông báo điểm GRE chính thức. Tất cả các ứng viên đều phải nộp kết quả của kỳ thi GRE General.


F. BÀI LUẬN: Mỗi ứng viên phải chuẩn bị một bài luận bằng tiếng Anh, trong đó bao gồm thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm thực tế, sở thích đặc biệt và mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Bài luận trình bày các mục tiêu học tập/nghiên cứu và đưa ra ba lý do quan trọng tại sao họ muốn xin học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ bằng học bổng VEF. Ứng viên cũng cần trình bày rõ mục tiêu của mình và lý giải học bổng VEF có thể giúp ứng viên đạt được mục tiêu đó như thế nào. Hơn nữa, ứng viên cũng cần chỉ rõ ứng viên sẽ đóng góp thế nào vào sứ mệnh của VEF với tư cách là người nhận được học bổng VEF. Bài luận nên miêu tả vai trò đặc biệt mà ứng viên đảm nhận nếu trở thành một Nghiên cứu sinh VEF cũng như bao gồm kế hoạch trong tương lai của ứng viên khi trở về Việt Nam sau khi kết thúc chương trình đào tạo.

Bài luận phải có bố cục rõ ràng, sử dụng tiếng Anh tốt và không dài quá hai trang giấy A4, dòng đơn, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12. Chất lượng bài luận là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc lựa chọn ứng viên đủ điều kiện nhận học bổng VEF.


G. BA THƯ GIỚI THIỆU. Ứng viên phải nộp ba thư giới thiệu từ giảng viên/giáo sư của mình, đây là những người đã tham gia hướng dẫn ứng viên trong quá học tập và nghiên cứu hoặc là người quản lý trong công việc liên quan tới lĩnh vực học tập của ứng viên. Những người giới thiệu phải huớng dẫn ứng viên trong vòng ít nhất hai năm và phải biết rõ trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn của ứng viên.

Thư giới thiệu phải viết bằng Tiếng Anh, trên tiêu đề chính thức với chữ ký của người giới thiệu. Các thư giới thiệu phải hoàn toàn khác nhau. Mỗi người giới thiệu phải thể hiện sự hiểu biết của mình về ứng viên bằng việc nêu lên các ví dụ cụ thể về các tình huống trực tiếp quan sát cho thấy năng lực xuất sắc của ứng viên.

Để xem thêm toàn bộ thông cáo báo chí của VEF, bạn có thể truy cập

http://home.vef.gov/download/2012_VE...cement_VIE.pdf